קדסטר ותצ"ר

חברת רום מדידה מבצעת תוכניות לצרכי רישום (תצ"ר), הפקעות, תשריטי שיתוף\חלוקה.בעת ההליכים הללו מבוצע הליך שחזור לגבולות החלקה הרשומים לצורך הפעולות הנדרשות.כמו כן, החברה מבצעת מתן חוו"ד מומחה לבתי המשפט ולרשויות השונות בענייני מקרקעין.

Trimble-X7_App_152115_0_1-(1)

היתרונות שלנו

תהליך עבודה