מדידות קלאסיות

חברת רום מדידה מבצעת מדידות טופוגרפיות באמצעות מכשירי מדידה הפועלים בטכנולוגיות לוויניות (GPS-RTK) ואלקטרו-אופטיות (Total-Station), הנחשבות לשיטות האמינות ביותר.
צוותי החברה אוספים ודוגמים את החומר הדרוש בשטח, לפי סוג העבודה ומעבירים להמשך עיבוד ושרטוט במשרד.התוצר המתקבל הינו מפות מדידה המשמשות כרקע לתכנון, בפורמט רישוי זמין -  להיתר בנייה, בנוהל מבא"ת - לעריכת תב"ע או כמפות תיעוד (As-Made) - בעת ליווי הפרויקט או כטופס 4 בסוף הליך הבנייה.
כחלק מעריכת המפה ובהתאם לצרכי העבודה -  צוות המשרד ינתח ויאסוף מידע תב"עי \ סטטוטורי \ גבולות \ מגבלות בנייה ותשתיות ויטמיע אותם במפה.
שיטות המדידה הקרקעיות לעיתים מבוצעות כ-השלמות בשדה למדידות המבוצעות ברחפן.

היתרונות שלנו

Trimble-X7_App_152115_0_1-(1)

תהליך עבודה