רום - מדידה ליווי מקצועי. מיפוי מתקדם.

רום - מדידה ליווי מקצועי. מיפוי מתקדם.

רום - מדידה ליווי מקצועי. מיפוי מתקדם.

רום - מדידה ליווי מקצועי. מיפוי מתקדם.

רום - מדידה ליווי מקצועי. מיפוי מתקדם.
רום - מדידה ליווי מקצועי. מיפוי מתקדם.

חברת 'רום-מדידה' מלווה חברות אנרגיה מתחדשת, בפעילות שהתחילה בגגות סולארים
באיזורי תעשייה והתרחבה לשיתופי פעולה מול גופים מוסדיים,
כגון: אלביט, מקורות, מפעלי ים המלח, כיל כימיקלים, עיריית נתניה, מועצה מקומית גליל
תחתון, עיריית נהריה, חריש, חדרה עבור הנכסים והשטחים שברשותם:
מפעלים ומתקנים, רפתות, לולים, מגרשי ספורט ומבני ציבור, שדות סולאריים ומאגרי מים.
כל צרכי המדידות לתכנון ורישוי בתחום האנרגיה המתחדשת ובענף הבנייה.